Proiect „Împreună pentru copii”

„Împreună pentru copii”

 

Proiectul „Împreună pentru copii” PEC 062 – un model de succes pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar

                 Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de Promotor al Proiectului  în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România–FCSSCF, în calitate de Partener 1, în cadrul programului Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” și finanţat din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spaţiul Economic European (SEE) şi Guvernul României.
                 Proiectul a presupus dezvoltarea unei grile de 10 activităţi proiectate şi organizate conform cerinţelor metodologice specifice domeniilor de intervenţie şi caracteristicilor participanţilor. Această grilă de activităţi a permis testarea aptitudinilor şi abilităţilor copiilor într-un mediu non-formal şi a facilitat interacțiunea cu alţi copii din comunitate. Este vorba despre activități ecologice, jocuri sportive de echipă, ateliere de fotografie, ateliere de pictură, cluburi de lectură, work-shop-uri sub genericul Știați că… (curiozități geografice, istorice, sportive, cultură locală) sau Ce meserie mi-ar plăcea?, cercuri de dezbatere, activități de autocunoaștereși intercunoaștere, precum și ateliere de științe. 
                Aceste activități au fost susținute de către 10 cadre didactice participante la sesiunile de formare-informare.
                Experiențele semnificative trăite de beneficiarii proiectului ,,Împreună pentru copii!   sunt  considerate un demers semnificativ de diminuare a fenomenului de abandon școlar.
                Proiectul se înscrie în strategia pe termen lung de prevenire și diminuare a absenteismului, a abandonului școlar și a segregării ,  conștientizând importanța dialogului școală-familie-comunitate pentru obținerea succesului școlar și pentru identificarea timpurie a unui traseu individualizat și adecvat pentru fiecare ele

Iată activitățile:

  • Activitate de autocunoastere
  • Activitate atelier de pictură
  • Activitate „Ce meserie mi-ar placea”
  • Cerc de dezbatere
  • Jocuri sportive de echipa
  • „Împreună pentru copii”-Alte aspecte