Mesaj de condoleanțe prin care colectivul Școlii Gimnaziale Vînători își exprimă regretele pentru trecerea la cele veșnice a domnului profesor Arpad Kui

Ne-a părăsit un mare Om, profesor și fost director la Școala Gimnazială Hîrtoape! Domnul Profesor Kui Arpad a slujit școala în limitele moralei, legii și ale iubirii față de oameni.

Cum vom putea să nu ne aducem mereu aminte de dumnealui, profesor cu adevărată vocație și inițiatorul atâtor manifestări frumoase? Serios și corect a fost predestinat să cultive idealuri pline de demnitate.

Fiecare a avut ceva de învățat de la dumnealui, fiind un bun sfătuitor, un intelectual prestigios, aducând lumină în mințile elevilor. Cu calm și răbdare, a susținut tot timpul armonia în instituția sa, dovedind închegarea unui colectiv demn de respect.

Spre regretul nostru, acest neobosit prieten și iscusit profesor a trecut la cele veșnice, dar faptele și imaginea dumnealui vor rămâne consemnate în memoria colectivă.

Sincere condoleanțe!

Director, Profesor Grivolea Maria – Adina împreună cu colectivul cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Vînători