Calendarul evenimentelor ecologice

 

2 Februarie → Ziua Mondialăa Zonelor Umede, Convenţia Ramsar

Ziua Mondială a Zonelor Umede celebrează data semnării „Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice”, în 1971, în localitatea Ramsar (Iran), situată pe coasta Mării Caspice.

Scopul evenimentelor desfăşurate cu această ocazie în întreaga lume este de a concentra atenţia publicului larg asupra conservării şi utilizării raţionale a zonelor umede şi a resurselor pe care acestea le oferă.

15 Martie – 15 Aprilie → Luna Padurii

Luna Pădurii are la origine iniţiativa lui Spiru Haret de a se sărbători „Ziua Pomilor” prin plantarea unui copac de către fiecare elev. Celebrată pentru prima dată în anul 1953, când s-a stabilit prin lege realizarea, an de an, a unor acţiuni pe linie silvică, cu un pronunţat caracter educativ. Timp de o lună, pădurea va fi în centrul atenţiei.

22 Martie → Ziua Mondială a Apei

Ziua Mondială a Apei a fost declarată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în 1992, la iniţiativa Programului de Mediu al Naţiunilor Unite, pentru încurajarea unei înţelegeri globale, mai eficiente şi mai responsabile, a necesităţii de utilizare, protecţie, economisire şi conservare a apei.

Este un prilej de readucere în atenţia opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apelor.

23 Martie → Ziua Mondială a Meteorologiei

Ziua mondială a meteorologiei se marchează din anul 1961 şi reprezintă intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei care a transformat vechea Organizaţie meteorologică internaţională într-o organizaţie interguvernamentală, cunoscută sub numele de Organizaţia Meteorologică Mondială, o specializată a Naţiunilor Unite. Această zi este  sărbătorită pentru a reaminti faptul că vremea, clima este o parte integrantă a mediului.

1 Aprilie →Ziua Păsărilor

De peste o sută de ani ornitologi din întreaga lume celebrează Ziua Păsărilor în 1 aprilie după semnarea în 1906 a „Convenţiei pentru Protecţia Păsărilor” care marchează începuturile acţiunilor de protejare a faunei sălbatice.

17 Aprilie → Ziua Mondială a Sănătăţii

In 1948, prima Adunare Mondială a Sănătăţii a simţit nevoia creării unei zile mondiale a sănătăţii, iar din 1950 Ziua Mondială a Sănătăţii a fost celebrată pe 7 aprilie a fiecarui an, scopul acestei zile fiind acela de a creşte nivelul de cunoştinţe la nivel global pe o anumită temă de sănătate şi de a atrage atenţia asupra unei zone prioritare de care să se ocupe OMS.

22 Aprilie → Ziua Pământului

Lansată pentru prima dată în 1970, ca eveniment de conştientizare a pubicului asupra problemelor de mediu, în SUA, Ziua Pământului este celebrată ca momentul începerii mişcării ecologiste. Acţiunile desfăşurate în această zi de către iubitorii naturii sunt menite să atragă atenţia asupra problemelor cauzate în principal de modernizare.

24 Aprilie → Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator

Guvernele a numeroase ţări alocă fonduri imense în scopul cercetării medicale. Se remarcă o creştere a numărului de animale folosite în laboratoare.

Când spunem animalelde laborator sună ca o specie aparte, şi nu animale din faună. Oamenii au avansat cu ajutorul suferinţelor îndurate de animale, experimentele pe animale au adus lumii vindecare în unele boli ca şi cum un animal îşi dă viaţa pentru un om.

2 Mai → Ziua Internaţională a Astronamiei

Ziua Internaţională a Astronomiei este o manifestare care a apărut mai întâi în Statele Unite, în 1973, şi reprezintă momentul în care astronomi amatori şi profesionişti se reunesc pentru a împărtăşi din informaţiile şi cunoştinţele lor de astronomie şi pentru a oferi tuturor celor interesaţi posibilitatea de a observa în mod direct frumuseţile bolţii cereşti.

10 Mai → Ziua Păsărilor şi a Arborilor

Dedicată aniversării păsărilor şi arborilor, această zi a fost creată de către iubitorii de natură implicaţi direct în serviciile de protecţie şi conservare a mediului, care au dorit să facă public faptul că a ne întoarce la natură şi a fi mai generoşi cu aceasta nu reprezintă un efort prea mare din parte noastră.

Ocrotind păsările şi arborii, realizăm, implicit, conservarea habitatelor. A sădi un copac sau a plasa căsuţe pentru păsări sunt lucruri foarte simple pentru noi, dar importante pentru menţinerea echilibrului ecologic.

15 Mai → Ziua Internatională de Acţiune pentru Climă

In fiecare an, în data de 15 mai, se aniversează Ziua Internaţională de Acţune pentru Climă. Schimbările climatice din ultimii ani au un impact semnificativ atât asupra ecosistemelor naturale, biodiversităţii, resurselor naturale, cât şi asupra sănătăţii umane. România a resimţit direct efectele încălzirii globale: temperaturi extreme, inundaţii, furtuni violente.

21 Mai → Ziua Maritimă Europeană

Uniunea Europeană a decis să sărbătorească realizările şi potenţialul aferente oceanului şi mărilor Europei, declarând data de 21 mai ca fiind „Ziua maritimă europeană”.

Pe baza unei propuneri a Comisiei, această zi dedicată mării va încuraja, de asemenea, gestionarea mai bună a zonelor costiere, a mărilor şi a oceanelor de către toţi cetăţenii şi părţile interesate.

22 Mai → Ziua Internaţională a Biodiversităţii

În fiecare an, în data de 22 mai, se celebrează la nivel mondial Ziua Diversităţii Biologice, în concordanţă cu hotărârea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) care, la 20 decembrie 2000, a proclamat data adoptării Convenţiei pentru Diversitate Biologică – 22 mai.

24 Mai → Ziua Europeană a Parcurilor

Ziua Europeană a Parcurilor a fost iniţiată de Federaţia EUROPARC cu scopul de a îmbunătăţi starea zonelor protejate din Europa şi a atrage participarea publică în administrarea acestor zone. A fost celebrată pentru prima dată în 1999 organizându-se evenimente în toată Europa în jurul datei de 24 mai, care reprezintă data creării primelor 9 parcuri naţionale din Europa, în Suedia.

Federaţia EUROPARC reuneşte 400 de arii protejate din 34 state de pe continentul european. Ziua Europeana a Parcurilor a fost sărbătorită prima dată în România în anul 2000, la Parcul Naţional Retezat.

24 Mai → Ziua Europeană a Păsărilor

Ziua Europeană a Păsărilor, celebrată în fiecare an pe 24 mai, aduce în atenţia publicului importanţa conservării si protecţiei speciilor de păsări existente pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi necesitatea unor acţiuni concertate pentru a diminua efectele activităţilor umane asupra habitatelor acestora.

5 Iunie → Ziua Mediului

Ziua Mondială a Mediului a fost stabilită de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 1972 pentru a marca deschiderea Conferinţei asupra Mediului Uman, care a avut loc la Stockholm. De la aceasta conferinţă numeroase ţări au introdus problemele de mediu în agendele lor şi multe organizaţii de mediu guvernamentale şi neguvernamentale au fost create.

08 Iunie → Ziua Mondialăa a Oceanelor

Ziua Mondială a Oceanelor se celebreaază începând cu anul 1992, fiind stabilită la “Summit-ul Pământului” care a avut loc în acel an la Rio de Janeiro, la care au participat reprezentanţi din aproximativ 170 de state. Deşi nu este încă oficial recunoscută de Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua Mondială a Oceanelor oferă ocazia sărbătoririi oceanelor lumii.

17 Iunie → Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării

Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi a Secetei, 17 iunie, a fost proclamată de către Adunarea Generală în 1994. În acelaşi an, a fost adoptată Convenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării. Această Zi Mondială este dedicată mediatizării necesităţii cooperării internaţionale pentru combaterea deşertificării şi efectelor secetei, precum şi implementării Convenţiei pentru Combaterea Deşertificării.

21 Iunie → Ziua Soarelui

Soarele este doar una dintre cele circa 100 miliarde de stele din galaxia noastră, cu forma de spirală lamelară. In jurul lui, timp de milenii, s-a organizat un sistem de planete interdependente, supuse forţei de atracţie solare, planete care se învârt în jurul lui pe orbite.

29 Iunie → Ziua Internaţională a Dunării

Ziua Dunării a fost sărbătorită începând cu anul 2004, la propunerea reprezentanţilor ţărilor Dunărene, sub conducerea Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea şi susţinută financiar prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Facilitatea Globală de Mediu (GEF) în cadrul “Proiectului Regional pentru Dunăre”. Obiectivul principal este să se atragă atenţia întregii lumi prin multiple activităţi independente, conectate între ele, pe plan local, naţional, pe bazine hidrografice, şi regional în întregul bzain hidrografic al Dunării. Ziua Dunării reprezintă aniversarea semnării Convenţiei cu privire la Protecţia Fluviului Dunărea la Sofia, în 29 iunie 1994.

11 Iulie → Ziua Mondialăa Populaţiei

Ziua Mondială a Populaţiei este marcată în fiecare an, pe 11 iulie. Această zi a fost instituită de către Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1987 când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde locuitori.

9 August → Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor

Instituirea de către Organismele specializate a Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor este o dovadă a interesului pe care comunitatea internaţională îl acordă problematicii ample a conservării biodiversităţii.

1 Septembrie → Ziua Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

Cu prilejul Zilei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” sunt organizate acţiuni de conştientizare a publicului asupra patrimoniului natural deosebit de valoros al Deltei Dunării.

16 Septembrie  → Ziua Internaţională a Stratului de Ozon

Ziua de 16 septembrie a fost declarată de către Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Ziua Internaţională a Stratului de Ozon, în vederea sărbătoririi zilei de 16 septembrie 1987, când a fost adoptat Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.

După descoperirea găurii din stratul de ozon de deasupra Antarcticii în 1985, guvernele a 120 de ţări au înţeles că protejarea stratului de ozon este o urgenţă şi au decis semnarea Protocolului de la Montreal pentru a se angaja în lupta împotriva tuturor produselor care distrug stratul de ozon.

16 – 22 Septembrie Săptămâna Mobilităţii Europene

Saptamana Mobilitatii Europene este un eveniment initiat din anul 2002 de catre Comisia Europeana, menit sa promoveze în special solutiile de transport durabil în orasele europene şi constientizarii publicului cu privire la beneficiile potentiale pentru mediu, sanatate şi calitatea vietii.

18 Septembrie  → Ziua Mondială a Geologilor

Geologia studiază atât compoziţia rocilor de suprafaţă cât şi a celor de adâncime, lichide şi gazoase, structura integrală a planetei Terra, zacămintele minerale solide.

23 Septembrie → Ziua Mondială a Curăţeniei

De „Ziua Mondială a Curăţeniei” toţi cetăţenii trebuie să fie mai conştienţi de faptul că păstrând curăţenia oriunde: la locul de muncă, în gospodării şi cartiere de locuinţe, în zone de agrement şi distracţii, în locuri publice, în mijloacele de transport în comun, la şcoală, etc. contribuie la menţinerea unui mediu curat şi implicit la protejarea sănătăţii

25 Septembrie  → Ziua Internaţională a Mediului Marin

In fiecare an, pe data de 25 septembrie, se sărbătoreşte Ziua internaţională a mediului marin, eveniment care readuce în prim plan problematica poluării şi reducerii populaţiei subacvatice la nivel mondial.

26 Septembrie → Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi

Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos ce aparţine marelui sistem muntos central al Europei. Carpaţii cuprinşi între bazinul Vienei şi defileul Dunării formează un arc cu o lungime de 1.500 kilometri desfăşurându-se în Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România şi Serbia.

Cel mai înalt vârf din lanţul carpatic este Gerlachovsky (2.655 m) în Slovacia, iar în România Vârful Moldoveanu are 2.544 m, situat în Munţii Făgăraş.

1 Octombrie → Ziua Mondială a Habitatului

În 1985, la recomandarea Comisiei pentru Aşezări Umane, Adunarea Generală a desemnat prima zi de luni din luna octombrie ca Zi mondială a habitatului. Prin sărbătorirea pentru prima dată a acestei Zile, în 1986 s-a marcat a zecea aniversare a primei Conferinţe Internaţionale Habitat, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru aşezări umane (Vancouver, Canada, 1976).

4 Octombrie → Ziua Mondială a Animalelor

Pe 4 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Animalelor, ziua tuturor acelor fiinţe care ne înfrumuseţează viaţa.

Ziua Mondială a Animalelor este o zi specială dedicată vieţii animalelor şi legăturii noastre cu ele. Această sărbătoare recunoaşte locul pe care animalele îl au în viaţa noastră. Atât cele de companie, care ne sunt alături şi ne aduc bucurie în fiecare zi, cât şi toate celelalte animale de pe Pământ care nu sunt în preajma noastră, dar au nevoie de noi.

8 Octombrie → Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

In 2001, Adunarea Generală a decis sărbătorirea Zilei internaţionale pentru reducerea dezastrelor naturale, ca mijloc de promovare a unei

culturi globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale – inclusiv prevenirea acestora, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.

16 Octombrie → Ziua Internaţională a Alimentaţiei

În fiecare an, la 16 octombrie, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) celebrează Ziua Mondială a Alimentaţiei. Cu acest prilej România, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alătură celor 191 de state ale lumii pentru a marca această sărbătoare.

17 Octombrie → Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei

În fiecare an, pe 17 octombrie, este marcată Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei. Iniţiativa aparţine organizaţiei non-guvernamentale “Ajutor pentru toţi dezmoşteniţii sorţii – Lumea a Patra”, cu sediul în Franţa, fondată de preotul Joseph Wresinski.

31 Octombrie → Ziua Internaţională a Mării Negre

Ziua de 31 Octombrie a fost desemnată ca fiind ”Ziua Internaţională a Mării Negre” în anul 1996, când toate cele 6 ţări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră împotriva poluării.

8 Noiembrie → Ziua Internaţională a Zonelor Urbane

“Conflictul” dintre urbanizare şi ecologie se poate rezolva prin schimbarea mentalităţilor, în sensul de a nu se mai separa ideea de respect faţă de mediu pe de o parte şi dezvoltarea durabilă a societăţii pe de altă parte.

Prin marcarea în Calendarul Ecologic a datei de 8 noiembrie a fiecărui an, ca moment în care se celebrează Ziua Internaţională a Zonelor Urbane, s-a adus în prim-plan problema urbanizării şi efectele ei asupra evoluţiei durabile a societăţii.

05 Decembrie → Ziua Internaţională a Voluntarilor

Această zi reprezintă un bun prilej de a transmite gânduri de apreciereacelora care îşi găsesc sau îşi fac timp pentru activităţi de voluntariat.

Voluntariatul reprezintă o bună modalitate de implicare pentru a îmbunătăţi sau chiar rezolva o anumită problemă locală, naţională sau globală.

10 Decembrie → Ziua Mondială a Drepturilor Omului

În fiecare an, în 10 decembrie, în lumea întreagă, este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”.

14 Decembrie → Ziua Internaţională de Protest împotriva Reactoarelor Nucleare