Un om pentru oameni

Fauritorul Unirii

 

           În urmă cu 203 ani , pe 20 martie, se năștea Alexandru Ioan Cuza , cel care avea să devină primul domnitor al Principatelor Unite, al Moldovei și Țării Românești, precum și al statului național România. Jurământul de credință al domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost :
,,Jur să păstrez cu sfințenie drepturile și interesele patriei , să fiu credincios Constituției, în textul și spiritul ei , să priveghez la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și ura , iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât , neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. „
În timpul domniei lui Cuza au fost concepute Codul civil și Codul penal și au fost înființate primele universități din țară, iar în acea perioadă a fost organizată și armata națională.
Cea mai importantă lege în schimb, a fost înregistrată pe data de 5 decembrie 1864 , când domnitorul Alexandru Ioan Cuza , introducea pentru prima dată învățământul gratuit obligatoriu.

Director, 
Prof. Grivolea Maria-Adina