Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii GimnazialeVînători

      Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Vînători

  Acest document  a fost avizat in ședința Consiliului Profesoral din data de                10.2019   și îl puteți vizualiza  aici.

 

Director,

Prof. Grivolea Maria – Adina