Programul naţional „Şcoala după şcoală”

Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

         Ordinul 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea metodologiei de organizare a programului Scoala dupa Scoala a fost publicat in Monitorul Oficial. Care sunt elevii care pot participa la orele remediale, cum vor fi organizate acestea si cum se pot inscrie copiii.

           Incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, Ministerul Educatiei organizeaza si asigura desfasurarea Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv.

           Inscrierile au loc pana pe 3 martie 2021, iar orele incep din 8 martie 2021.

          Scopul principal al Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ este organizarea, in scolile cu clase de invatamant primar si gimnazial, de activitati remediale, in vederea acordarii de sprijin elevilor pentru formarea competentelor specifice, sporirea sanselor de succes scolar si de acces la niveluri superioare de educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii.

Orele remediale.Conditiile de eligibilitate pentru elevi

           Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aflati in risc de parasire timpurie a scolii si/sau in risc ori in situatie de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic.

            Pentru participarea la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, elevii trebuie sa indeplineasca cel putin unul dintre urmatoarele criterii de eligibilitate:

           a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, intrucat nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiaza de conexiune/conexiune fiabila la internet;

          b) elevul se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau are situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina;

           c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele scolare obtinute in semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul semestrului in derulare.

          Documentele justificative care stau la baza incadrarii elevilor in criteriile de eligibilitate mentionate la art. 2 sunt:

       a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului: lista prezentata de catre unitatea de invatamant, pe baza solicitarii scrise a parintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaratie pe propria raspundere in acest sens;

       b) pentru elevii care se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau au situatia neincheiata la cel putin o disciplina: lista elevilor corigenti sau cu situatia neincheiata la sfarsitul semestrului precedent prezentata de catre unitatea de invatamant;

      c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remediala: rezultate scolare/rezultate la evaluarea initiala de la inceputul semestrului prezentate de unitatea de invatamant.

       Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ se transmit inspectoratului scolar odata cu solicitarile de transa, iar copii ale acestora se pastreaza la nivelul unitatii de invatamant.

   

 

        Detalii în Ordinul 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea metodologiei de organizare a programului „Scoala dupa Scoala ”