Informații publice

DOCUMENTE  

 

 

RAPOARTE

RAPORT FINAL AL PROGRAMULUI “ŞCOALA ALTFEL, de acasă”

Raport stat de funcţii la data 30,09,2021

Raport-anual-de-evaluare-a-incidentelor-de-integritate-2022

Raport-privind-stadiul-implementarii-SNA-2021-2025

Raport anual de evaluare interna a calitatii 2017-2018

Raport stat de funcții la 1 octombrie 2020

Raport stat de funcţii la data 01.10.2019

Raport intern de evaluare a calitatii 2016-2017-pdf

 

 


PLANURI

Plan-de-inegritate-2021-2025

PLAN DE MĂSURI pentru combaterea  absenteismului şi abandonului şcolar în anul şcolar 2018-2019

Plan Managerial 2019 – 2020

Plan managerial 2015-2016

PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2015-2016

 

 

 

 


DECIZII

Decizie-constituire-grup-de-lucru

Decizie-constituire-comisie-de-evaluare-si-inventariere

Decizie-pentru-aprobarea-Planului-de-integritate

 

 

 


DECLARATII

D.A. Grivolea

D.A. Kui

D. I. Grivolea

D.I. Kui

Declaratie-privind-asumarea-agendei

D.A Grivolea

D..I.Grivolea

 

 

 


VENITURI SALARIALE

 

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 DIN LEGEA 1532017 LA 31.03.2024

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 DIN LEGEA 1532017 LA 30.09.2023

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153 din 2017 LA 31 Martie 2023

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153-2017 LA 30.09.2022

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 din153-2017 31 MARTIE2022

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 din153-2017 LA 30.09.2021

 

 

 

 

 

 

 


FUNCTII CONTRACTUALE

FUNCTII CONTRACTUALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÎNĂTORI 01.10.2020

FUNCTII CONTRACTUALE SCOALA GIMNAZIALA VANATORI 01.01.2020

LISTA FUNCTIILOR CONTRACTUALE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE VINATORI POTRIVIT PREVEDERILOR ART.33 DIN LEGEA CADRU NR.153/2017 LA DATA DE 01.10 2018 

LISTA FUNCTIILOR CONTRACTUALE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE VINATORI POTRIVIT PREVEDERILOR ART.33 DIN LEGEA CADRU NR.153/2017 LA DATA DE 01.10 2019

 

 

 

 


 

PROCEDURI,PROIECTE,PROGRAME

Procedura-completare-si-depunere-declaratii-de-avere-si-interese

PROCEDURA OPERATIONALA 2018-2019

Program de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2015

PDI- SCOALA GIMNAZIALA VANATORI-2018-2022

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2014 – 2018

 

 

 

 

 


REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII GIMNAZIALE VINATORI

Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale Vînători

Strategia CEAC 2015-2018

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ AL ȘCOLII GIMNAZIALE VINATORI

 

 

 


DIVERSE

„Model subiect pt concurs directori.pdf”-2016

Concurs Directori 2016

Centralizator-bunuri-cu-titlu-gratuit

Inventarul-masurilor-de-transparenta