Informații privind Evaluarea Națională 2021

 Evaluarea Națională 2021

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Evaluarea Națională va fi susținută în anul 2021 de prima generație care făcut clasa pregătitoare și care a învățat după un curriculum nou, axat pe creare de competențe.

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2021, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Programele pentru disciplinele limba şi literatura română și matematică, valabile pentru Evaluarea Naţională 2021 pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.472/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021.

Acestea pot fi consultate pe site-ul:

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_3472_programe%20examen%20EN%20VIII%202020-2021.pdf

Modelele de subiecte și bareme, elaborate de C.N.P.E.E., pentru evaluarea națională 2021 pot fi consultate pe site-ul:

Modele subiecte si bareme Evaluare Nationala 2021 | C.N.P.E.E.

La nivelul județului Iași, vor fi organizate, pentru elevii claselor a VIII-a, două simulări ale Evaluării Naționale (prima la nivel județean și cea de-a doua la nivel național) analiza rezultatelor acestora, fiind urmată de măsuri remediale concrete și adecvate elevilor, ambele simulări constituind etape fundamentale în pregătirea examenului propriu-zis.

Calendarul Evaluării Naționale 2021:

Calendar Evaluarea Națională 2021
  • 07 – 11 iunie 2021            Înscrierea la evaluarea națională
  • 11 iunie 2021                    Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2021                   Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2021                    Matematica – probă scrisă
  • 25 iunie 2021                  Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 29 iunie 2021                  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
  • 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor
  • 30 iunie – 4 iulie 2021    Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2021                      Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Pentru fiecare absolvent de gimnaziu evaluarea națională a fost și va rămâne un examen important, prin care acesta își va dovedi achizițiile și deprinderile acumulate în anii de gimnaziu, dar, în condițiile acestui an, la Evaluarea Națională, elevii vor dovedi, mai mult ca oricând și seriozitatea, implicarea, maturitatea cu care vor reuși să se organizeze în pregătirea individuală, prin specificul învățării, în anumite situații, atât în format clasic, prin prezența fizică la orele de curs, cât și online sau la distanță fizică de școală și de cadrele didactice, în anumite perioade și intervale de timp din anul școlar în curs.

Succes elevilor de clasa a VIII-a!

1. Ordin_5455_2020_organizare_desfasurare EN VIII 2021.pdf

2 Anexa ordin  5.455_2020_Calendar_ENVIII_2021.pdf

3 Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021

Informatii  preluate de pe site-ul http://www.isjiasi.ro/