Ghidul voluntarului

 

 GHIDUL VOLUNTARULUI

     Clubul „Micii Voluntari” a  fost înfiinţat  din  inițiativa  înv. Tarcan  Elena-Daniela   şi   prof. Tarcan  Anisoara.

    Scopul înfiinţării clubului a fost acela de a înzestra tinerii cu abilităţi de viaţă, valori şi atitudini necesare pentru a deveni cetăţeni activi şi agenţi ai schimbării în comunitatea lor.  

                               

ARGUMENT

    De ce este important voluntariatul? 

    Pentru o comunitate mai buna. Pentru a fi mai fericiți.     Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu este conştientizată.

    Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială.

    Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nici o legătură directă cu ele. 

     Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

    Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi.

    Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa.

    Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia.

    Aşa cum afirma sriitoarea americană Erma Bombeck:

“Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.”

   

                     

DREPTURI  si  INDATORIRI

 

 

    Voluntarii au anumite drepturi şi anumite responsabilităţiîn contextul activităţilor de voluntariat pe care le desfăşoară.

    Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul Naţional de Voluntariat din Paris, Franţa.

    Printre acestea se numară:

 

 • dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturiegale şi nu ca mână de lucru ieftină;

 • dreptul la libertatea gândirii conştiinţei şi propriei religii;

 • dreptul de a i se recunoaşte o muncă bine făcută;

 • dreptul de a-ţi fi luate în calcul preferinţele personale,temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini,

 • dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât la începutul activităţii, cât şi pe parcurs,

 • dreptul la un loc unde să îţi desfăşori activitatea,

 • dreptul  de a  fi  ascultat  şi  de  a  juca  un  rol în planificarea activităţilor, de a te simţi liber să faci sugestii şi de a-ţi fi respectate opiniile.

 

   

 Iată si câteva din responsabilitătile voluntarilor:

 

 • de a considera voluntariatul ca un angajament serios;

 • de a fi o persoană pe care se poate conta şi care să-şi respecte angajamentul făcut;

 • de a preţui şi sprijini ceilalţi membrii ai echipei;

 • de a fi dispus să înveţe;

 • de a da dovadă de politeţe;

 • de a frecventa instruirile considerate ca fiind necesare programele de orientare şi întâlnirile ;

 • de a accepta doar activităţi cărora le poate face faţă;

 

                                            

(preluare de pe site-ul http://www.voluntariat.ro)

 

 

 OBIECTIVELE  CLUBULUI „MICII VOLUNTARI”

 

 •  încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii,prin dezvoltarea de proiecte de serviciu în folosul comunităţii;

 •  înzestrarea tinerilor cu acele competenţe cheie necesare  implementării de proiecte în folosul comunităţii;

 •  promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile civice şi respectul reciproc.

 •  se va urmări sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi importante abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate.  

 • promovarea clubului „Micii  Voluntari”în cadrul școlii  si in cadrul comunitatii.

 PRINCIPII și VALORI

 

 1. Respect :Nu este dispretuitor, se respecta pe sine si pe ceilalti.

 2. Responsabilitate : Nu este neglijent; isi asuma responsabilitatea pentru actiunile sale si pentru nevoile pe care le sesizeaza in jurul lui.

 3. Integritate : Cinste… nu minte pentru a-și imbunatati imaginea, nu este corupt, nu incalca regulile morale pentru beneficiul propriu.

 4. Incredere : Nu este suspicios; el este de incredere si asteapta acelasi lucru si de la ceilalti.

 5. Munca in echipa : Nu este egoist; el munceste pentru binele tuturor.

 6. Curaj :Nu este las; el face ceea ce trebuie chiar si atunci cand ii este frica.

 7. Participare : Nu este apatic; el observa problemele si ia masuri ca sa le rezolve.

 8. Compasiune : Nu este indiferent; el este preocupat si empatic fata de nevoile celorlalti.

 

COORDONATORI:                                                                                                        

 Înv. Tarcan Elena – Daniela                                                        

Prof. Avasiloaiei Anișoara

Prof. Glodeanu Lenuța

 

DIRECTOR:

 Prof. Grivolea Maria-Adina