Calendarul Evaluării Naționale la clasele a II a, a IV a, a VI a

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÎNĂTORI

 

COMUNA VÎNĂTORI

 

JUDEȚUL IAȘI

DECIZIE Nr.20

 

Prof. Grivolea Maria-Adina, director al Şcolii Gimnaziale Vînători, com.Vânători, jud. Iaşi, numită prin decizia nr. . 9/08.01.2021  de I.S.J. Iasi ;

Având în vedere anexa la  Ordinul Nr.3462/2021, privind aprobarea Calendarului de administrare a  evaluărilor  naţionale la finalul claselor a II a, a IV a si a VI a;

Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluărilor  naţionale la finalul claselor a II a, a IV a si a VI a, in anul scolar 2015-2016,aprobata prin OMENCS nr.3051 din 12.01.2016;

Având în vedere art.74 alin.(2),(3) și (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul  preuniversitar, nr.5447/2020,

 

DECIDE:

 

Art.1. Se constituie Comisia de organizare si de administrare a Evaluarii Nationale la finalul claselor a II a, a IV a si a VI a a Scolii Gimnaziale Vînători, in urmatoarea componență :

1.Presedinte               -prof. Grivolea Maria-Adina, director

2.Informatician          -Glodeanu Lenuța , secretar  unitate;

3.Membri   :               -prof.inv.primar Poiana Andreea-Ioana

-prof./inv. Romașcanu Oana;

-prof.inv.primar Ungureanu Stefanica

-prof.inv.primar Butnariu Vasile

-prof.inv.primar Gherasim Crina-Mihaela

-prof.inv.primar Maftei Petronica

-prof.inv.primar Iftimie Laura

-prof. Putintelnicu Carmen;

-prof. Avasiloaie Anisoara

-prof. Kui Anișoara, director adj.

-prof.Ignea Maria

-prof. Chihaia Ramona

-prof. Onu Roxana-Ionela

 

4.Administratori de test si asistenti:

Școala Gimnazială Crivești

 

 • înv.Butnariu Vasile -adm.test la cl. a II a ;

 • înv.Asoltanei Lica-Lenuța  -adm.test la cl. a IV a;

 • înv.Poiana Raluca-Elena  -adm.test la cl. a VI a,- „Limbă și comunicare”

 • inv.Gherasim Crina-adm.test la cl. a VI a,- „Matematică și Științe ale naturii”

 • înv.Anechitei Loredana  -asistent cl. a II a;

 • înv.Anechitei Loredana  -asistent cl. a IV a;

 • înv.Butnariu Vasile -asistent cl. a VI a,- „Limbă și comunicare”

 • înv.Asoltanei Lica-Lenuta -asistent cl. a VI a,- „Matematică și Științe ale naturii”

 

 

 

Școala Gimnazială Hîrtoape

 

 • înv. Maftei Petronica -adm.test la cl. a II a ;

 • înv. Sandu Oana-Mihaela -adm.test la cl. a IV a;

 • înv. Maftei Petronica -adm.test la cl. a VI a,- „Limbă și comunicare”

 • inv. Tarcan Elena-Daniela-adm.test la cl. a VI a,- „Matematică și Științe ale naturii”

 • inv. Iftimie Laura  -asistent cl. a II a;

 • prof. Chihaia Ramona -asistent cl. a IV a;

 • inv. Tarcan Elena-Daniela -asistent cl. a VI a,- „Limbă și comunicare”

 • înv. Sandu Oana-Mihaela-asistent -asistent cl. a VI a,- „Matematică și Științe ale naturii”

 

 

 

Școala Gimnazială Vînători 

 

 • înv.Poiana Andreea-Ioana -adm.test la cl. a II a ;

 • inv.Vicol Doina -adm.test la cl. a IV a;

 • inv.Poiana Andreea-Ioana -adm.test la cl. a VI a,- „Limbă și comunicare”

 • inv.Romascanu Oana -adm.test la cl. a VI a,- „Matematică și Științe ale naturii”

 • inv.Margean Sorin -asistent cl. a II a;

 • inv.Margean Sorin -asistent cl. a IV a;

 • inv.Romascanu Oana -asistent cl. a VI a,- „Limbă și comunicare”

 • prof/inv.Vicol Doina -asistent cl. a VI a,- „Matematică și Științe ale naturii”

 

 

 

 1. Evaluatori

Școala Gimnazială Crivești

 

 • înv. Anechitei Loredana -evaluator cl. a II a;

 • înv.Butnariu Vasile  -evaluator cl. a II a;

 • înv. Gherasim Crina  -evaluator cl. a IV a;

 • înv. Asoltanei Lica-Lenuța    -evaluator cl. a IV a;

 • prof.Nita Ana-Maria -evaluator limba si literatura romana ;

 • prof. Buta  Ecaterina-Gabi -evaluator limba engleza;

 • prof. Ignea Maria -evaluator matematica;

 • prof. Chihaia Ramona -evaluator biologie ;

 • prof. Kui Anişoara -evaluator fizica ;

 

 

 

Școala Gimnazială Hîrtoape

 

 • înv. Maftei Petronica-evaluator cl. a II a;

 • înv. Sandu Oana-Mihaela -evaluator cl. a II a;

 • înv.Tarcan Elena -Daniela -evaluator cl. a IV a;

 • înv. Iftimie Laura-evaluator cl. a IV a;

 • prof. Putintelnicu Carmen-Valentina -evaluator limba si literatura romana ;

 • prof.Micutaru Marian -evaluator limba engleza ;

 • prof. Ignea Maria -evaluator matematica;

 • prof. Chihaia Ramona -evaluator biologie ;

 • prof. Onu Roxana-Ionela -evaluator fizica ;

 

Școala Gimnazială Vînători

 

 • înv.Poiana Andreea-Ioana -evaluator cl. a II a;

 • înv.Ungureanu Stefanica-evaluator cl. a II a;

 • înv. Romascanu Oana-evaluator cl. a IV a;

 • înv.Vicol Doina -evaluator cl. a IV a;

 • prof.Avasiloaie Anisoara-evaluator limba si literatura romana ;

 • prof. Cimbru Mihaela -evaluator limba engleză ;

 • prof. Kui Anisoara-evaluator matematica;

 • prof. Chihaia Ramona -evaluator biologie ;

 • prof. Onu Roxana-Ionela -evaluator fizica ;

 

Art.2 . Membrii comisiei vor duce la îndeplinire  atribuţiile prevăzute de art.8. alin (1),art.15, art.16, art.17, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.30 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale (OMEN nr. 3051 din 12.01.2016) la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a    .

Copie de pe decizie va fi comunicată persoanelor în cauză.

 

Data : 29.04.2021

 

Director,

Prof. Grivolea Maria-Adina