ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția cadrelor didactice

 de la toate

 Structurile Școlii Gimnaziale Vînători!

 

            Marți, 4 septembrie 2018, la orele 9, se va desfășura ședința la Școala Gimnazială Vînători ,cu toate cadrele didactice de la toate Structurile Școlii Gimnaziale Vînători.
         
          Director,                                                   Secretar,
          
  Grivolea Adina – Maria                              Glodeanu Lenuța