ANUNȚ!

               

În atenția cadrelor didactice și nedidactice

       Miercuri, 7. 09. 2016, toate cadrele didactice și nedidactice de la toate Structurile Școlii Gimnaziale Vînători  sunt invitate la Consiliul Profesoral care se va desfășura, începând cu orele 9:00, la Școala  Gimnazială Vînători. Se va realiza și întâlnirea cu reprezentanții de la Medicina Muncii.
      Deplasarea se va face cu microbuzul școlar, care va pleca din Hîrtoape la orele 8:00.

Vă mulțumim!

                                                       DIRECTOR,
                                                Grivolea Adina – Maria