A N U N Ț

A N U N Ț

 

 

Prin prezenta vă comunicăm perioada de reînscrieri/ înscrieri a copiilor preșcolari pentru anul scolar 2023-2024, conform machetei:

program zilnic: luni-vineri interval orar 9,00–16,00 actele si cererile se primesc fizic sau prin posta electonica sau telefon.

Nr.

crt

Scoala/Gradinita

Adresa

Nr.locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2023-2024

Perioada

reinscriere

inscriere

1

Școala Gimnazială Vânători

Sat Vânători ,com Vînători,jud.Iasi

9/gr. Mica; 4/gr. Mijlocie;9 /gr. Mare

6.06.-14.06.2023

15.06.-30.08.2023

2

Școala Gimnazială Crivești

Sat Crivești ,com Vânători,jud.Iasi

17/gr. Mica; 9/gr. Mijlocie;11/gr. Mare

6.06.-14.06.2023

15.06.-30.08.2023

3

GPN Nr. 1 Hârtoape

Sat Hârtoape ,com Vânători,jud.Iasi

5/gr. Mica; 6/gr. Mijlocie;1 /gr. mare

6.06.-14.06.2023

15.06.-30.08.2023

4

GPN Nr. 2 Hârtoape

Sat Hârtoape ,com Vânători,jud.Iasi

3/gr. Mica; 5/gr. Mijlocie;5/gr. Mare

6.06.-14.06.2023

15.06.-30.08.2023

5

GPN Gura Bâdiliței

Sat Gura Bâdiliței,com Vânători,jud.Iasi

5/gr. Mica; 6/gr. Mijlocie;6 /gr. Mare

6.06.-14.06.2023

15.06.-30.08.2023

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

(7) La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Criteriile generale necesare înscrierii în învățământul preșcolar pentru an școlar 2023/2024.

 

  • EXISTA UN CERTIFICAT MEDICAL DE INCADRARE A COPILULUI IN GRAD DE HANDICAP
  • EXISTA UN DOCUMENT CARE DOVEDESTE CA ESTE ORFAN DE AMBII PARINTI/PROVINE DE LA O CASA DE COPII
  • EXISTA UN DOCUMENT CARE DOVEDESTE CA ESTE ORFAN DE UN PARINTE / PROVINE DIN FAMILIE MONOPARENTALA
  • EXISTA UN FRATE/O SORA INSCRISA IN UNITATEA DE INVATAMANT LA CARE SE SOLICITA INSCRIEREA

 

 

Director,                                                                                                                                  

Grivolea Maria-Adina                                                                                                    

 

 

Secretar,

Glodeanu Lenuța