15 ianuarie: Ziua marelui poet național și universal Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale.

15 ianuarie: Ziua marelui poet național și universal

Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale.

 

 

„Dacă românii recunosc în Eminescu pe cel mai mare poet al lor e pentru că Eminescu tocmai a ştiut să exprime în mod remarcabil sufletul ţării sale, traducând cu fidelitate aspiraţiile sau visurile compatrioţilor săi. Sinteza personală, poezia lui e la fel sinteza a ceea ce s-ar putea numi spiritualitatea românească.
Cu acest titlu, ea merită să fie cunoscută cu exactitate.”

Alain Guillermou

 

„Dacă poporul român dispare şi rămâne o carte a lui Mihai Eminescu, lumea va şti cine au fost românii.”

Mircea Eliade

       Data de 15 ianuarie are, în cultura românescă, două semnificații importante. Este marcată ziua poetului Mihai Eminescu (născut pe 15 ianuarie 1850), iar din anul 2011, la această dată este sărbătorită și Ziua Culturii Naționale.

       

 

 

 

  Director,

Prof. Grivolea Maria-Adina